Regnskab & Rapportering

Forstå din revisor til en fast lav pris uden ekstra regninger.

Mulighed for rapportering samt kvartalsmæssigt webcam/møde i forbindelse med udvikling af din virksomhed.

Din virksomhed vil modtage et endeligt regnskab jf. reglerne inden for gældende regnskabsklasse.


RÅDGIVNING

Hav en pålidelig sparringspartner hele året rundt.

Kom godt i gang med din virksomhed og lad det administrative klares af din revisor uden ekstra regninger.

Med CBM Regnskab & Bogføring er du ajour gennem nyhedsbreve specielt til din virksomhed.


Bogføring

Løbende bogføring af en revisor til en fast pris uden ekstra regninger.

En korrekt ajourført bogføring hjælper din virksomhed til at kunne navigere gennem øgede kontroller . 

Senest 10 dage efter modtaget materiale får din virksomhed en ajourført balance.

 


Profil

The Secret of Success

CBM Regnskab & Bogføring er en personlig virksomhed, der har til formål at assistere små og mellemstore virksomheder med Regnskab & Bogføring.

Hos CBM Regnskab & Bogføring får man en revisor med over 12 års erfaring i branchen med små og mellemstore virksomheder samt større koncerner – derved alle typer og størrelser af virksomheder inden for SMV segmentet.

Indehaver af CBM Regnskab & Bogføring Morten Andersen har som  primært mål, at give dig som kunde et alternativ til enten at vælge en revisor eller en bogholder. Hos CBM Regnskab & Bogføring får din virksomhed en revisor til en bogholders pris. Du vil som kunde modtage den samme gode rådgivning uden at skulle betale høje revisor honorarer for blot den mindste assistance.

Hos CBM Regnskab & Bogføring er der fokus på en tæt rådgivning til en fair pris – uden at gå ned på kompetencer og viden.

Hos CBM Regnskab & Bogføring er man opdateret inden for virksomhedens primære beskæftigelse i…..

Årsregnskabsloven

Hos CBM Regnskab & Bogføring opfyldes reglerne inden for årsregnskabsloven i forhold til hvilken regnskabsklasse, man tilhører. Dette opnås ved en årlig fast pris.

Skattelovgivning

Hos CBM Regnskab & Bogføring holder man sig ajour i forhold til udvikling af aktuel skattelovgivning, da SKAT løbende laver kontrolsystemer i forhold til indberetninger. Din virksomhed vil til en fast årlig pris opfylde de løbende krav.

Momsloven

Hvem vil dog betale for meget i moms?. Udviklingen i moms af fast ejendom, salg af varer eller ydelser til EU eller 3. lande. Der er mange faldgrubber, men med CBM Regnskab & Bogføring har din virksomhed en revisor tæt på til udførelse af bogføring til en fast årlig pris.  

Hvidvask

Hvidvask er i løbende udvikling. Hos CBM Regnskab & Bogføring kan dine samarbejdspartnere og leverandører være sikre på, at disse krav overholdes i forhold til den risikovurdering, der er på den pågældende kunde.

gdpr

Hos CBM Regnskab & Bogføring udarbejdes af A30 fortegnelse til kontrol af behandling af GDPR. Personfølsomme oplysninger håndteres efter gældende lovgivning.

Hvidvask

Dokumentation hele vejen

Hos CBM Regnskab & Bogføring er man underlagt hvidvaskloven og er derfor opmærksom på den risikovurdering, der skal udarbejdes ved opstart af nye kunder.

Der vil som en helt naturlig del årligt blive foretaget en vurdering af de risici, der er på den pågældende kunde i den pågældende branche.

Det er vigtigt for CBM Regnskab & Bogføring at kunder og samarbejdspartnere modtager den korrekte opdaterede dokumentation og kan føle sig trygge ved at dokumentationen er på plads til opfyldelse af kravene jf. hvidvask.

SKAT, moms og afgifter

I Danmark har vi fornøjelsen af politik, der gør lovgivningen inden for SKAT, moms og afgifter meget kompleks. Med over 12 års erfaring med alt lige fra den personlige virksomhed til større koncerner har CBM Regnskab & Bogføring stor erfaring med SKAT, moms og afgifter.

Det er vigtigt i forhold til at kunne yde den bedste rådgivning, at man altid er ajour, hvilket bliver prioriteret for at kunne give den mest optimale rådgivning.

Det er derfor vigtigt, at man får den løbende gode sparring fra en revisor med mange kompetencer, men som ikke fakturerer en høj timepris ligeså snart tiden begynder ved samtale over telefonen.

Det vil gøre, at du som virksomhedsejer hele tiden ved hvordan du skal forholde dig til de nye regler.

CBM Regnskab & Bogføring rådgiver blandt anden inden for følgende områder:

selskaber
Personlige virksomheder
K/S eller I/S
Ejerforeninger/Foreninger
Moms og afgifter
Opgørelse af den skattepligtige indkomst
Sambeskatning
Skattemæssige afskrivninger og leasing
Skatteberegning og A-conto SKAT
Køb og salg af boliger
OPGØRELSE AF DEN UDVIDEDE SELVANGIVELSE FOR PERSONER, MED PERSONLIG VIRKSOMHED

Regnskab

Opstilling af regnskab

Hos CBM Regnskab & Bogføring får du en revisor til at opstille dit regnskab. Indehaver hos CBM Regnskab & Bogføring, Morten Andersen, har stor erfaring med alle typer af regnskaber lige fra personlige virksomheder-, selskaber – og foreningsregnskaber.

Hos CBM Regnskab & Bogføring vil dit regnskab fremstå professionelt efter at have gennemgået intern kontrol. Derved vil både dine kunder, leverandører samt bank og realkreditinstitut kunne se, at din virksomhed er en seriøs samarbejdspartner.

Der vil i forbindelse med regnskabsaflæggelse være fokus på, at du som kunde får den nødvendige viden i forhold til udviklingen af tallene til netop din virksomhed, samt hvordan du som personen bag er bedst stillet.

Foruden de løbende rapporteringer vil du ved regnskabsafslutning modtage følgende pakker i forhold til hvilken type virksomhed, du har….

Selskaber (ApS,IVS, A/S):

–          Ekstern Årsrapport
–          Intern Årsrapport
–          Skattebilag

Personlige regnskaber (Personligt regnskab, I/S,K/S eller P/S)

–          Forskudsopgørelser/Årsopgørelser
–          Virksomhedsregnskab

Øvrige ydelser

–         Budgetter
–         Forbrugsregnskaber inden for vand- og        varmeregnskaber
–         Lejeregulering af lejeindtægter

Selskaber:
Ekstern Årsrapporter:

Eksterne årsrapporter vil blive brugt til at blive indsendt til Erhvervsstyrelsen. Ved indsendelse af ekstern årsrapporter følger man lovgivningen inden for årsregnskabsloven og de minimumskrav, der følger hermed.

Interne Årsrapporter:
Der vil i forbindelse med regnskabsaflæggelse blive udarbejdet en intern årsrapport, hvor det er udspecificeret, så du kan se, hvordan udviklingen har været i forhold til tidligere år.

Bilag til selvangivelsen:
Bilag til selvangivelsen bruges som grundlag til indberetning af den skattepligtige indkomst, som man skal betale SKAT af.

Personlige regnskaber:
Forskudsopgørelse/Årsopgørelse:

I en personlig virksomhed står du til at afregne B-indkomst med dertilhørende B-skatter, der skal betales over kalenderåret. Her er det vigtigt at du, som personlig virksomhedsejer, har et opdateret virksomhedsresultat, som du løbede vil kunne få hos CBM Regnskab & Bogføring. Dermed kan du justerer dine skatter, så du ikke kommer ud i enten at have indbetalt alt for meget eller kommer til at tjene for meget i forhold til dine registreringer på forskudsopgørelse, som du derfor kommer til at betale renter af samt bliver mere belastet af.

Virksomhedsregnskab:
Dit virksomhedssregnskab er din virksomheds resultat opnået i indeværende regnskabsår og skal bruges til indberetning til kontrol hos Skattestyrelsen. Det er endvidere det materiale din bank efterefterspørger i forbindelse med bankkonto og de generelle vilkår du som kunde opnår hos dem.

Det er derfor vigtigt, at du opnår et professionelt produkt, som du vil kunne modtage hos CBM Regnskab & Bogføring.


Øvrige ydelser:
Budgetter:

CBM Regnskab & Bogføring vil kunne assistere med budgetter for regnskabsår, som du som selvstændig kan bruge til hjælp af netop din virksomhed.

–         Et budget giver dig et overblik over din virksomheds økonomi

–         Et budget kan blive efterspurgt af banken i forbindelse med kassekredit/lån til køb af ejendom

–         Et budget kan bruges til at sammenholde de løbende resultater som virksomheden opnår i løbet af regnskabsåret for derefter aktivt at kunne reagere på det og ændre det

Forbrugsregnskaber:Der kan udarbejdes forbrugsregnskaber i forbindelse med opgørelse af forbrug af vand – og varmeregnskab inden for udlejning af fast ejendom. Dette vil gøre, at du som udlejer har den fornødne dokumentation i forbindelse med korrekt fordeling heraf. Hos CBM Regnskab & Bogføring er der erfaring med anvendelse af ISTA.

Lejeregulering:Hos CBM Regnskab & Bogføring kan du få assistance med lejeregulering af din leje i forhold til den aktuelle lejekontrakt, der er udarbejdet.

Bogføring

Bogføring & løbende økonomisk rådgivning

Bogføringsydelser:
Bogføring vil blive gjort løbende hos CBM Regnskab & Bogføring. En opdateret bogføring, der tilbydes hos CBM Regnskab & Bogføring af revisor Morten Andersen, gør at du i løbet af året kan reagere på de udfordringer og muligheder, der er. Dette bevirker, at der ikke kommer nogen overraskelser ved årets afslutning, da CBM Regnskab & Bogføring vil være opdateret inden for moms, regnskab og SKAT.

Den løbende bogføring af en revisor til en fast lav pris gør at din virksomhed har en reel sparringspartner, der løbende holder dig ajour inden for hvilke muligheder din virksomhed og dig som privat person har.

Indehaver Morten Andersen har erfaring gennem mange år i branchen og har siddet med alle typer af bogføringsprogrammer.

Hos CBM Regnskab & Bogføring er der stor erfaring med bogholderiprogrammerne, E-conomic, C5, Dinero, Billy Billy eller summa summarum. Der er selvfølgelig ikke nogen bogføringsprogrammer, der hos CBM Regnskab & Bogføring ikke kan anvendes. Overlad det Trygt til mig.

Rapportering

Forståelig rapportering – Hvad tænker revisor på:

Har man hørt en revisor sige.
Jf. Årsregnskabsloven er det vigtigt at…
Jf. aktuel skattekontrollov er det vigtigt at…
Jf. momsloven er det vigtigt at…

Hos CBM Regnskab & Bogføring er det vigtigt, at der løbende er en rapportering til ledelsen, som kan forstås. Man får gennem CBM Regnskab & Bogføring en revisor til en fast lav pris til at udarbejde en forståelig rapportering, der gør, at der ikke kommer nogen overraskelser for virksomhedens ledelse, og man gennem hele året har en revisor til at se på netop din virksomhed.

Fordelen ved dette er følgende:
Der sker ikke store ændringer hver gang årsrapport laves. Man kan reelt bruge den løbende rapportering, som guideline til planlægning og derfor også tage de bedste beslutninger for virksomheden og dens indehaver.

Man kommer ikke ud i problemer i forbindelse med regnskabsaflæggelse, da man undgår fejl i løbet af året.

Rapporteringspakken kan bruges overfor virksomhedens bank omkring udviklingen i året.

Det er muligt, at man løbende i året gennem rapportering kan planlægge virksomhedens skatteoptimering eller imødekomme de regnskabsmæsige og selskabsretlige krav ved løbende at have en revisor med.

Rådgivning

Jeg har stor erfaring med økonomisk rådgivning og udvikling af virksomheder.

Det gør at CBM Regnskab & Bogføring altid vil være kundens rådgiver og kan agere sparringspartner lige fra opstart af virksomhed til løbende optimering af virksomheder ved driftsbudgetter og løbende rådgivning.

Dette gør, at med indehaver Morten Andersen som sparringspartner vil du kunne optimere din virksomhed løbende gennem rådgivning og bogføring. Derved kan din virksomhed udvikles i den rigtige retning.

CBM Regnskab & Bogføring tilbyder følgende ydelser:


Opstart af personlig virksomhed
Opstart af selskaber
Budgetter
Ansættelseskontrakter
Lejekontrakter

Løn

Let dine administrative opgaver

CBM Regnskab & Bogføring vil kunne yde din virksomhed assistance i forbindelse med løn for at kunne lette de administrative opgaver. Løn kan være tidskrævende og indeholder mange krav. Om det er overenskomst bestemt eller blot følger de almindelige regler uden overenskomst med timelønnet eller funktionæransatte.

Der er mange spørgsmål. Hvilke dokumentationskrav skal selskabet opfylde i forbindelse med udbetalinger af godtgørelser til medarbejderne? Er der forskel på at være direktør eller almindelig ansat i forhold til ferieloven?

Alle disse ting vil CBM Regnskab & Bogføring kunne lave en skræddersyet løsning til netop din virksomhed. Revisor og indehaver af CBM Regnskab & Bogføring Morten Andersen har erfaring med følgende lønsystemer.

–         Danløn
–         Visma/Bluegarden
–         Letløn

Lad CBM Regnskab & Bogføring om lønnen og spar tid. Så kan du istedet bruge tiden til udvikling af din forretning.


Kontakt mig

Firmainfo

CBM Regnskab & Bogføring

Morten Andersen

Kingosvænge 4, 4700 Næstved

CVR-nr: 42 26 99 64

Kontakt

Tlf. +45 93 94 77 33

Telefontider

Mandag – torsdag: 08.15 – 17.00

Mandag – torsdag: 19.00 – 21.00

Fredag : 08.15 – 16.00